OFERTA DLA SZKÓŁ

 

Mamy propozycję dla nauczycieli organizujących wycieczki dla uczniów.

Organizujemy wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, zielone szkoły i prelekcje.

Zajęcia przygotowujemy indywidualnie według potrzeb danej grupy.

Dzięki specjalnie dobranym zadaniom nastawionym na pracę zespołową i wspólne działanie uczniowie stają się jedną drużyną.

Wspólnie spędzone chwile mają ogromny wpływ na ich wzajemne sympatie i dają możliwość poznania się w zupełnie innych warunkach niż szkolna ławka.

Proponowana aktywna zabawa z elementami edukacyjnymi i sportowymi pozwoli zacieśnić więzi między uczniami.

 

Dzięki naszym programom dążymy do osiągnięcia następujących celów:

- Umiejętność szybkiego i wspólnego podejmowania decyzji

- Opracowanie taktyki i metod działań

- Podział funkcji

- Wybór lidera

- Współpraca i twórcze działanie

- Niesienie pomocy innym członkom zespołu

- Pobudzanie wyobraźni i fantazji

- Wyrabianie zdolności komunikacji w zespole

- Praca nad wolą walki o sprawy ważne

- Zaufanie do innych członków zespołu

- Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych

- Próba oceny własnego działania w zespole.

 

Wycieczka szkolna o charakterze edukacyjnym to wspaniała „lekcja w terenie" przeprowadzana przez przewodnika z aktywnym udziałem nauczyciela oraz młodzieży.

Tematyka jest bardzo zróżnicowana, od zagadnień zawartych w programie nauczania z wybranego przedmiotu (historia, przyroda, geografia) do istotnych problemów z życia społecznego.

Możemy spotkać się ze wczesną historią Polski w grodzisku, czy w ruinach średniowiecznego zamku, a o powstawaniu skał, zjawiskach krasowych i jaskiń oraz formach naciekowych możemy porozmawiać właśnie w jaskini.

Możemy też w atrakcyjny sposób przybliżyć zagadnienia z geologii, ekologii, przyrody poprzez wyrabianie wśród dzieci postaw przyjaznych środowisku.

Możemy zorganizować spotkanie z ciekawym człowiekiem – alpinistą czy politykiem.

Możemy przedstawić historię turystyki, narciarstwa i ratownictwa.

Nasze trasy wzbogacamy aktywnymi formami wypoczynku i rekreacji.

Możemy zaproponować przeprawę przez jaskinię, wspinaczkę skalną, czy wędrówkę szlakiem warowni jurajskich.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do pedagogów ambitnych, potrafiących docenić walory turystyki i krajoznawstwa, którzy cele dydaktyczne i wychowawcze wynikające z programu nauczania chcą realizować w sposób atrakcyjny, nowatorski i ciekawy dla uczniów.

Wycieczki szkolne z nami, to gwarancja zapewnienia maximum bezpieczeństwa i profesjonalnej obsługi.

Oferta indywidualnie przygotowywana jest dla każdej szkoły, z uwzględnieniem Państwa sugestii i oczekiwań.

VDCTEAM Adam van der Coghen
ul. Klonowa 22
44-177 Paniówki
+48 603 861 519
kontakt@vdcteam.pl