BHP i PPOŻ BEZ TAJEMNIC

 

BHP i ochrona przeciwpożarowa są istotne w każdej firmie.

Pomożemy Ci zadbać o bezpieczeństwo Twoich pracowników. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie BHP i PPOŻ.

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z zakresu BHP przed podjęciem przez nich pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Te szkolenia wcale nie muszą być nudne i określane jako „strata czasu”.

Dzięki opracowanej przez nas formule teoria+praktyka pierwsze godziny w nowym miejscu pracy dla Twojego nowego pracownika będą niezwykle emocjonujące.

 

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy)

zapoznaje uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych i w regulaminach oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

 

Szkolenie okresowe

odbywa się w zależności od wykonywanej pracy, nie rzadziej niż co 3, 5 lub 6 lat.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestnika.

Odpowiadamy na indywidualne zapotrzebowanie klienta dostosowując do niego terminy, miejsce i program szkolenia.

VDCTEAM Adam van der Coghen
ul. Klonowa 22
44-177 Paniówki
+48 603 861 519
kontakt@vdcteam.pl